U potrazi za natčovekom: Kod čoveka

Čovek odavno pokušava da pronikne u tajne svog porekla i načine funkiconisanja sopstvenog uma i tela. Zahvaljujući naučnim dostignućima, danas lakše dolazimo do saznanja kako da bolje i duže živimo.

Početkom ovog milenijuma, naučnici su napravili prvi javni nacrt ljudskog genoma - najvažniju i najčudesniju mapu za dešifrovanje svih naših naslednih osobina. Koja su to neverovatna otkrića pomogla da se odgonetne naš misteriozni genetski kod? Na koje načine možemo pobediti bolesti upravljajući mikrobima u nama? Ovo su samo neke od tema u „gostima" kod čoveka.