Moja draga prijateljica nauka: Gravitacioni talasi

Negris Mavalvala je studije u Pakistanu nastavila na najprestižnijim fakultetima sveta. Stalni pokretač njenih aktivnosti bila je radoznalost i interesovanje za istraživanja i eksperimente. Sasvim slučajno je došla do naučnih disciplina kojima se i danas bavi.

Ona kaže da dok gravitacioni talas prolazi kroz zemlju, on menja rastojanje između objekata. Najpreciznije merenje pokazuje da će dva ogledala postavljena sa razmakom od četiri kilometra, biti pomerena za jedan hiljaditi deo potona. Ovo će merenje biti korišćeno u istraživanjima svemira.