Istorija nauke: Kosta Stojanović

Kosta Stojanović je matematičar, državnik, utemeljivač matematičke ekonomije, vizionar, prevodilac i pesnik.

Samosvojni i odvažni mislilac ostvario je izuzetnu sintezu različitih nauka i društveni život protumačio matematičkim zakonitostima.

U knjizi „Tumačenje fizičkih i socijalnih pojava" opsežno je razradio zamisao da se pomoću termodinamičkih kategorija može upravljati društvenim tokovima. Ideja o takvoj celovitosti kasnije se pretvorila u kibernetiku.