Nauka u pokretu: Škole za 21. vek

Prema predviđanjima Svetskog ekonomskog foruma, već sledeće 2022. godine, zaposleni će učiti mnogo novih veština kako bi mogli da obavljaju dosadašnje poslove. Za to je neophodno aktivno učenje, analitičko razmišljanje i neprestano povećanje kompetencija povezanih sa tehnologijom.

Šta će biti za deset i više godina, kada sadašnji osnovci iskorače iz obrazovnog sistema na tržište rada, teško je reći, ali će im veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema, kao i kreativna upotreba osvojene digitalne pismenosti, bez sumnje, biti od velike koristi.