Kvadratura kruga: Demineri

Preko hiljadu kvadratnih kilometara Bosne i Hercegovine još uvek je zasejano minama koje ugrožavaju bezbednost oko pola miliona ljudi. Oko 80.000 mina, zaostalih iz rata, još uvek seju smrt u Bosni.

Posle rata, od mina je u BiH stradalo oko 1.800 ljudi, život je izgubilo 50 deminera. Do sada je u Bosni i Hercegovini utrošeno na stotine miliona konvertibilnih maraka za deminiranje, a potrebno je još oko 80 miliona maraka kako bi se taj proces priveo kraju. Rok je 2025. godina.