Energija: Ekološka svest

Da li je za čoveka progres važniji od opstanka planete? Potreba za napretkom i ekološka svest moraju biti usklađeni, ali za to je neophodan zajednički jezik politike i ekonomije. Sve više država sreće se sa problemom neumerenog širenja gradskog prostora, zagađenjima svih vrsta, kao i korišćenjem takozvane prljave energije.

Na primer, razvoj vetro i solarne energije može se smatrati krucijalnim korakom u unapređenju ekološke svesti.