Velikani - Milunka Savić

Nije učila školu. Osim škole života. Ta skromna i ćutljiva mlada i lepa čobanica imala je mnoge prosce. Gledali su je momci na vašarima. Uzdisali za njom. Ali ona, umesto doma i porodice kako se očekivalo u patrijarhalnom društvu Srbije, izabrala rov i pušku.

Kad je Prvi balkanski rat počeo, odsekla je pletenice, stavila šajkaču, obukla muške čakšire i koporan i krenula za Beograd, u nameri da spase od mobilizacije jedinoga brata.

Predstavila se vojnoj komandi pod imenom Milun Savić. Kada je ranjena, otkrilo se da je žensko. Bila je u prvim borbenim redovima u bitkama na Ceru, Drini, Kolubari, Lazarevcu, Kosmaju i Kačaniku.

Ranjavana je šest puta. Lečila se u francuskoj vojnoj bolnici u Bizerti. Vrhovna komanda savezničkih armija izdala je naređenje da se pred strojem u stavu mirno svih trupa Antante pročita pohvala junaštvu srpskog narednika Milunke Savić. Provela je sadam godina u ratu i po rovovima. Bez odsustva. Odlikovana je 12 puta.

Žena sa najviše ordenja u istoriji ratovanja. Odbila je ponudu da se preseli u Francusku i da dobija francusku vojnu penziju.

Zaljubila se u pet godina mlađeg momka. Venčali su se i dobili ćerku Milenu. Putovala je sa saborcima u Grčku i u Francusku u srpskoj narodnoj nošnji i sa ordenjem na grudima. Bila je i dobrog zdravlja, samo je poslednje dve-tri godine, posle moždanog udara, bila vezana za postelju.

Umrla je 5. oktobra 1973. u krugu porodice...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.