Čitaj mi!

Velikani: Sveti Sava (1175 - 1235)

Najmlađi Nemanjin sin Rastko odgajan je na očevom dvoru da postane vitez i ratnik, velmoža i vladar.

No mladi 16-godišnjak odabrao je put isposnika i kaluđera. Pod izgovorom da ide u lov, pobegao je na Svetu Goru, primio monaški čin i zamenio svetovno ime Rastko monaškim Sava. Zajedno sa ocem, on podiže manastir Hilandar i Karejsku keliju, u kojoj smeju da žive samo pismeni. Posle očeve smrti Sava je sa zabrinutošću pratio borbu starije braće Vukana i Stefana oko raškog prestola. Zato prenosi mošti svog oca iz Hilandara u Studenicu. Tu je sastavio i Studenički tipik. U uvodu piše "Žitije Svetog Simeona", prvo sačuvano originalno srpsko žitije.

Pored književnog rada, Sava se bavi i organizovanjem srpskih crkava, škola, manastira, monaštva, medicine... U Nikeji postaje prvi arhiepiskop nezavisne Srpske pravoslavne crkve... Posle povratka u otadžbinu, novi arhiepiskop smenjuje grčke episkope, što ga dovodi u sukob sa poglavarom Ohridske arhiepiskopije.

Posle smrti starijeg brata Stefana, Sava putuje u daleke svete zemlje, da poseti čuvena sveta mesta hrišćanstva: Palestinu, Jerusalim, Vitlejem, Sinaj... Razočaran vladavinom sinovca Radoslava napušta mesto arhiepiskopa i opet kreće na put. Naporno putovanje, iscrpenost i godine učinile su da se više ne vrati kući. Umro je u bugarskoj prestonici Trnovu. Još za života uspostavljeni kult ustoličen je prenosom moštiju Sv. Save iz trnovske crkve "40 mučenika" u manastir Mileševu...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.