Odgonetanje tela - Moda

Kakav je naš odnos prema telu u kome se nalazimo? Da li želimo da smo lepi sebi ili drugima? Kome je moda važnija – ženama ili muškarcima? Kao umetnička disciplina, moda je postavila postulate estetike, koji naše telo čine privlačnijim i funkcionalnijim.