Beogradsko blago - Botanička bašta Jevremovac

Botanička bašta Jevremovac, zelena oaza na površini od pet hektara, spomenik prirode pod posebnim režimom zaštite, a zahvaljujući bogatom kulturnom i istorijskom nasleđu i spomenik kulture grada Beograda.

Početak priče o botaničkoj bašti nalazimo u drugoj polovini 19. veka 1874. godine, kada je osnovana odlukom Ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kneževine Srbije, na predlog Josifa Pančića, profesora botanike na Velikoj školi. Posle poplava koje su uništile biljni fond i plac uz obalu Dunava, na kome se bašta prvobitno nalazila, Pančić i njegov kolega dvorski lekar Savo Petrović, tražili su bolje mesto koje će naći zahvaljujući kralju Milanu Obrenoviću. On će 1889. Velikoj školi pokloniti svoje imanje nasleđeno od dede, gospodara Jevrema Obrenovića. Jedini uslov koji je postavio bio je da se bašta nazove Jevremovac.