Guska Barbara i njena baka Kata - Kralj i čizmar

Baka Kata pripoveda stare priče, u nadi da će zaboraviti svoju unuku. Guska Barbara je njen verni slušalac i najbolji kritičar.