Od pigmenta do koncepta - Koje je boje boja?

Kada je reč o svojstvima predmeta, najteže je govoriti o bojama, rekao je grčki filozof Aristotel u četvrtom veku pre naše ere.

Od Altamire do savremene umetnosti - čovekova potreba da slika je nepromenljiva. Ni najsavremenija tehnička sredstva, od foto-aparata do kompjutera, nisu umanjila potrebu da se viđeni svet ovekoveči olovkom, perom ili četkicom.

Boja predstavlja najvažniji likovni element u slikarstvu. Ona pruža naročit doživljaj posmatraču i snažan je čulni i duhovni podsticaj, kako u umetnosti, tako i u svakodnevnom životu. Naučnici su vekovima pokušavali da odgonetnu tajnu boja, ali je tek Isak Njutn 1704. godine dokazao da se svetlost sastoji od spektra boja. Njutn je svojim čuvenim eksperimentom sa prelamanjem svetlosti kroz prizmu, objasnio da je boja svojstvo same svetlosti i nije karakteristika predmeta.