Eko Art - Metal

Metal je oduvek služio za izradu umetničkih predmeta. Arheolozi su pronalazili predmete koji su korišćeni za određenu namenu, ali i za ukrašavanje.

Prvenstveno bronza koja je zahvalna za obradu i od koje su napravljene mnoge skulpture.
Zlato i srebro pre svega služe za izradu nakita visoke estetske vrednosti, ali i drugi metali se koriste u ove svrhe.