Zid za mene: Grafiti 2-2

Grafiti kao neizostavni deo umetnosti modernog, urbanog čoveka, govore istovremeno i o socijalnom statusu društva, navikama ali i stepenu modernizacije, težnjama i pravcu u kome jedno društvo ide i stremi.

U drugom delu emisije, autorke Tanje Fero, otkriva se poreklo i značaj umetnosti ulica i bulevara, kao i refleksija te urbane umetnosti.