Uprirodise - Taraške rode

Taraš je selo u Banatskoj ravnici posebno po tome jer u njemu postoji najbrojnija kolonija roda u Panonskoj ravnici.

Glavna junakinja serijala Sunčica dolazi u Taraš kako bi istražila taj fenomen. Tu susreće jednu taraški predusretljivu rodu koja će nam reći sve što treba da znamo o rodama ali i o Tarašu.

Dečiji serijal Uprirodise je nastao u produkciji Zanatsko Filmske Zajednice.