Studio 6: Šlageri sa šlagom, Anja Đorđević

Anja Đorđević o ovom projektu kaže: Povod da obradim šlagere nije čista nostalgija za prošlim ili boljim. Dobra pesma je uvek dobra pesma. Pitanje je čemu i zašto dajemo novo lice starom. Recimo da je moj muzički svet počeo upravo sa tim pesmama. U mojoj porodici su se slušali i pevali šlageri, kancone, šansone, svejedno kako nazivali "laku", popularnu pesmu.

Iako i svoju serioznu muziku smatram jednostavnom, sa šlagerima mogu da budem još svedenija, naivnija, da se vratim "izvornoj emociji". To uopšte nije jednostavno, korak je do kiča i banalnog. Ako i postoji zrnce nostalgije, tiče se pre svega potrebe za nečim što nije agresivno, bučno, pretenciozno. Dramaturzi i pesnici Maja Pelević i Slobodan Obradović posebno su doprineli da koncept uobličim. Tekstovi pesama su svi novi i pisani su za ovu priliku."