Zoran Simjanović – Čarobna kutija, 1. deo triptiha

U triptihu koji je za Trezor realizovala Ana Milićević, prikazan je TV opus kompozitora Zorana Simjanovića, a emisije su bogato ilustrovane arhivskim materijalima iz Dokumentacije TVB, dobijenim zapisima iz privatnih zbirki i, svakako najviše, iz dobro sačuvane i popisane arhive samog umetnika.

Kompozitor Zoran Simjanović svoj prvi dodir sa televizijom imao je na, kako je kazao, svojevrsnim kružocima kod tetke i teče, gde su se porodično okupljali ispred televizora početkom šezdesetih. Već posle nekoliko godina Zoran kao član popularne muzičke grupe "Elipse" postaje stalni gost Televizije Beograd, naročito emisije Koncert za ludi mladi svet, kroz koju upoznaje i život iza kamere. Na sugestiju kompozitora Zorana Hristića, sa kojim je sarađivao na filmu Nemirni, Pravni fakultet zamenjuje Fakultetom muzičke umetnosti i dotadašnja zabava postaje profesija. Posle fakulteta počinju i angažmani na Televiziji Beograd, gde je najpre radio kao muzički saradnik i urednik, a kasnije i kao autor muzike za igrane, dokumentarne, obrazovne, naučne i zabavne emisije.