Braća Teofilović - Golubac

Početkom jula 2020. godine Braća Teofilović su snimili petnaest muzičkih spotova u predivnom ambijentu Golubačke tvrđave, koji je u potpunom skladu sa njihovom a cappella interpretacijom starih pesama.

Pesme koje su odabrane za ovakav vid audio i vizuelnog zapisa su one koje su Teofilovići retko izvodili na nastupima, ali su svakako obeležile njihov jedinstveni muzički izraz: Preleteše ptice lastavice, Soko mi leti visoko, Melo melo Seburjanče, Marijo, ćero Marijo, Lino, mome Lino, Popoj mi slugo careva, U selo kavga golema, Aber dojde Donke i druge.