Studio 6 Fish in Oil

Fish in Oil izvodi instrumentalnu muziku na tragu bluza, rokenrola, surfa, fri džeza, filmske muzike, izbegavajući svrstavanje u bilo koji od tih pravaca. Muzika ove grupe oslikava vreme i podneblje u kojem je nastala: vreme u kojem se sadašnjost ne vidi bez prošlosti i podneblje gde su izmešani uticaji istočne i zapadne kulture.

Članovi: Dušan Petrović - saksofoni, Bratislav Radovanović - gitara, Branislav Radojković - kontrabas, Aleksandar Radojičić - udaraljke i Feđa Frenklin - bubanj.