Čitaj mi!

Pesničke vedrine-Stražilovo-Crnjanski

Književnik Miloš Crnjanski autor remek dela: "Seobe", "Roman o Londonu", "Dnevnik o Čarnojeviću",takođe je jedan od najizrazitijih pesnika srpske moderne.

Poema Stražilovo je lirska povesnica, krik čoveka ukorenjenog u prostore koji su daleko a deo su pesnikovog bića. Iako decenijama izvan svoje zemlje pesnik je u stvaralaštvu potpuno srastao sa predelima koje opeva. To je i bolni poetski osvrt na mladost kao povlašćeno doba života koji neumitno prolazi. Stihove kazuje Vladislav Kaćanski.