Čitaj mi!

Odiseja mira-Politička biografija Šarla de Gola

Kroz dokumentarnu filmsku arhivsku građu ispričana je politička biografija Šarla De Gola (1890 – 1970), francuskog vojnog zapovednika i državnika. Prati se njegov razvojni put od Drugog svetskog rata, kada organizuje pokret otpora u okupiranoj Francuskoj, do posleratnog perioda, kada postaje predsednik Francuske.

Dokumentarni filmski zapisi svedoče o De Golovim susretima sa svetskim državnicima, ali i o krizama kroz koje je prolazila Francuska dok je on bio na čelu države.

Urednica: Olivera Gajić, proizvedeno 1972. godine