Odiseja mira - Neujedinjene nacije

Emisija se bavi načinom funkcionisanja Ujedinjenih nacija u uslovima blokovske podele sveta posle Drugog svetskog rata i stvaranja niza novih afričkih i azijskih država kao posledice socijalnih i antikolonijalnih procesa.

Zabeležen je trenutak međunarodnog priznanja Kine i napuštanje delegacije Čang Kaj Šeka sa sednice. Posebna pažnja posvećena je nezavisnosti Konga i ulozi koju su u zamršenim procesima posle sticanja nezavisnosti u ovoj zemlji imali predsednik vlade Patris Lumumba, političar Mois Čombe, svetske sile i generalni sekretar UN Dag Hamaršeld, koji je i poginuo u avionskoj nesreći u Kongu 17. septembra 1961. godine. Izbor novog sekretara UN bila je nova kriza u ovoj međunarodnoj organizaciji tokom šezdesetih godina, koja je razrešena izborom U Tanta, šefa Burmanske delegacije.

Urednica Olivera Gajić