Sa svih meridijana - Bolivija

Bolivija, zvanično Višenacionalna država Bolivija, nalazi se u središnjem delu Južne Amerike.

Boliviju karakteriše raznovrsnost tla i klime. Takođe, ima i jednu od najraznovrsnijih flora i fauna na svetu. U Boliviji se nalazi i jezero Titkaka, na 3.800 metara nadmorske visine, što ga čini najvišim plovnim jezerom na svetu. U velikoj Slanoj pustinji žive Čipaje za koje se smatra da su naslednici kulture Tivanake, dok se na visoravni Altiplanu, ljudi bave poljoprivrednom i rudarstvom.

Urednik Ljubiša Bogićević, proizvedeno 1980. godine