Čitaj mi!

Vreme televizije-Dramski program

Dramski program Televizije Beograd između 1981. i 1986. godine svoje osnovne repertoarske i produkcione zamisli uspeva da obogati i da angažuje darovite mlade autore. Istovremeno Televizija Novi Sad postaje sve značajniji producent dramskih programa. Markantne odlike tadašnjih dramskih programa obe televizije su drame stvarane na građi od samog života.

U TV Beograd u tom žanru reprezentativna je drama Ratka Ilića Život narkomana, a u TV Novi Sad Bolovanje i ozdravljenje Bude Brakusa Želimira Žilnika. Istovremeno, Sava Mrmak istrajno režira drame nastale na osnovu građe iz novije istorije (Martovski puč i oko njega Svete Lukića). U nešto dalju prošlost vratiće se Đorđe Kadijević sa dramom Karađorđeva smrt Danka Popovića. Pristižu mlađi pisci - Siniša Kovačević (Svečana obaveza, nagrada za mušku ulogu Bati Živojinoviću na Međunarodnom festivalu u Plovdivu). Televizija Novi Sad emituje dramski program i na jezicima nacionalnih manjina (Mišo Jana Makana Mlađeg, nagrađena za najbolji scenario na Međunarodnom festivalu u Pragu, Vreme rasnih pasa Ferenca Deaka i Bacač noževa Nandora Giona). Nastavlja se saradnja TV Beograd i kinematografije u realizaciji zajedničkih projekata (Splav meduze Karpa Godine; Snovi, život i smrt Filipa Filipovića Miloša Radivojevića).

Učesnici: dramski pisci Siniša Kovačević i Ferenc Deak; reditelji Želimir Žilnik, Đorđe Kadijević, Jan Makan Mlađi, Karolj Viček i Miloš Radivojević
Scenarista dr Miroslav Savićević; urednici dr Miroslav Savićević i Vesna Došen; voditelj Mića Orlović; reditelj Nikola Lorencin