Odiseja mira-Sami u svetu

Emisija prati genezu sukoba sa SSSR-om 1948. godine

Prikazani su incidenti na granicama sa Grčkom i Italijom, izgradnja pruga Brčko-Banović i Šamac-Sarajevo, autoputa Bratstvo-Jedinstvo, saradnja sa socijalističkim liderima i potpisivanje saveza sa Staljinom 1945. u Moskvi. Politički napad Informbiroa odbačen je na Petom kongresu KPJ u Beogradu. Usledili su pritisci: ekonomska blokada, propagandni i špijunski rat, ubistva graničara, Staljinov obračun sa socijalistima u Čehoslovačkoj i Mađarskoj. Uvodi se samoupravljanje i stvara Prvi radnički savet 31. decembra 1949. u fabrici cementa Prvoborac u Solinu kod Splita. Normalizacija odnosa nastupa nakon posete Hruščova Beogradu 2. juna 1955. i potpisivanja Beogradske deklaracije, a potom i Moskovske, za vreme posete Tita SSSR-u 1956. godine.

Urednica: Olivera Gajić