Sa svih meridijana - Singapur

Singapur, grad-država u jugoistočnoj Aziji, na jugu Malajskog poluostrva, najmanja je država u jugoistočnoj Aziji. Singapur je, posle Japana, azijska zemlja sa najvišim životnim standardom. U Singapuru se Istok sastaje sa Zapadom i azijsko nasleđe prepliće sa modernim.

To parče zemlje na kojoj ništa ne rađa pripada grupi Azijskih tigrova u kojoj su Hong Kong, Južna Koreja i Kina. Istorijski gledano privreda u Singapuru bazirana je na bescarinskoj trgovini, u čemu svakako važnu ulogu igra i luka, jedna od najvećih na svetu. Iako je Singapur zemlja koju je moguće obići za jedan dan, to ne utiče na njenu poziciju na listi najposećenijih turističkih destinacija.

Pre više od četiri decenije, ekipa Televizije Beograd posetila je Singapur. Kako su u to vreme izgledali luka i aerodrom Čengi (danas jedan od najlepših na svetu), parkovi, indijska i kineska četvrt...., možete videti u ovoj emisiji, serijala „Sa svih meridijana".

Urednik: Ljubiša Bogićević
Proizvedeno 1979. godine