Noć u vozu

Junak ove emisije je Ljubomir Kujundžić, šezdesetogodišnji stjuard spavaćih kola.

Kao dečak otišao je u Francusku, postao član KP Francuske, bio organizator štrajkova, ugledna ličnost francuskog radničkog pokreta, prijatelj Luiđi Longa. U vreme Španskog građanskog rata bio je organizator za prebacivanje istaknutih ilegalaca na bojišta Španije, a kasnije i borac francuskog pokreta otpora. U Jugoslaviju se vratio posle Drugog svetskog rata.

Scenarista Momo Kapor, reditelj Dejan Karaklajić, Dokumentarno-feljtonska redakcija Drugog programa, urednica Zora Korać