Karavan - Grmeč

Milan Kovačević , autor serijala „Karavan“ i Dragan Kulišić, snimatelj, prepešačili su 1975. godine planinu Grmeč u potrazi za lepim pejzažima i zanimljivim pričama.

Zabeležili su kamerom borbu bikova, ribolovce pored reke Dabar, brezove šume, vodenice, pašnjake, žetvu pšenice i seču drva u planini.Ekipa „Karavana" obišla je rodnu kuću revolucionara Sime Miljuša i mesto na kome se nalazila partizanska bolnica, u selu Korčanici.