Savremene jugoslovenske migracije-Folksdojčeri

Emisija je posvećena životu nemačke manjine u Jugoslaviji između dva rata. Prikazani su i dokumenti o evakuaciji Nemaca iz raznih krajeva Evrope u Nemačku u toku i posle rata.

U emisiji se govori i o apatinskom župniku Adamu Berencu koji je u to vreme bio poznat po svom antifašističkom stavu.

Godina proizvodnje 1990.

Autor i reditelj je Petar Đurić.