Tajne Jadrana-Vis Koma 01

Ekipa TV Beograd, boravila je 1972. godine na brodu koji se bavi arheološkim istraživanjima na morskom dnu.

Videćete podvodne snimke ronilaca koji su tragali za amforama na potopljenim antičkim galijama. Tu su i snimci vađenja amfora, njihova restauracija i smeštanje u muzej.

Ronioci su pronašli i mesto stare Ise kao i predmete i novac iz tog perioda.

Urednik: Miladin Tešić
Reditelj: Đorđe Vučinić