Porodične oaze građanske Srbije – Braća Nastasijević

Kao i njihovi preci s kraja 18. i početka 19. veka, Nastasijevići će ostati zapamćeni po svom izuzetnom umetničkom daru i bogatom stvaralačkom opusu. Živorada, Momčila, Svetomira i Slavomira ljudi su doživljavali kao celinu, kao Nastasijeviće.

Oni su nemali broj puta zajedno stvarali, ali su se svi slagali da je pokretačka i duhovna snaga porodice ipak bila samo u jednom od njih, u Momčilu Nastasijeviću, o kome se i dalje govori kao o zagonetnom pesniku.

Momčilo Nastasijević je umro 13. februara 1938. godine posle duže bolesti u četrdeset četvrtoj godini. Potpun uvid u opus bio je moguć tek posle njegove smrti, kada je trudom Momčilove porodice i prijatelja objavljeno prvo izdanje sabranih dela, 1939. godine: Pesme, Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Iz tamnog vilajeta, Rane priče, Drame, Muzičke drame, Misli i Eseji.

Momčilo Nastasijević nije pripadao nijednoj književnoj grupi, nije se nametao tadašnjem javnom književnom životu, koji možda i nije bio spreman da prihvati originalnost njegovih poetskih stremljenja, što je za duži period uslovilo da pesnik ostane na margini srpske istorije književnosti.

U emisiji govore: profesor Vladimir Dimitrijević, dr Vladimir Vukomanović Rastegorac, prof. dr Predrag Petrović, dr Bojan Jović, Olivera Stošić Rakić.