Potonuli gradovi-Cisa

U filmu je prikazano nekoliko zanimljivih pojedinosti, od kojih nekima danas više nije moguće ući u trag.