Karavan -Šara

U knjizi "Karavan", nalaze se zapisi Milana Kovačevića o raznim zgodama ali i teškoćama na koje je TV ekipa nailazili tokom snimanja:

"Ali da se vratim na snimanje emisije o Šari, sa lovnim gazdinstvom sam se dogovorio da me obaveste kada ću moći da snimam medvede, kao što su obećali. Krajem apirla javili su da na jednu čeku gde su organizovali "mrcinište", medvedi dolaze svake noći. Sada poznati zimsko - turistički centar Brezovica, na severnim obroncima Šare, u to vreme bio je rudarsko naselje u odumiranju. Odatle smo se terenskim vozilom uputili prema Šarinom ogranku, planini Kodža Balkan. Dalje od sela Vrbeštice ni landrover nije mogao. Natovarili smo tehniku na konje, a i mi se našli na samaru. Put je bio vrletan. Na strmijim deonicama štedeli smo konje, sjahivali i vodili ih. Posle dva sata, taman pred ciljem sručio se pljusak koji se na kraju pretvorio u ledenu kišu. Promrzli i mokri do kostiju stigli smo u osamljenu lovačku kuću, bivšu žandarmerijsku stanicu, na Kodža Balkanu..."

Autor i urednik Milan Kovačević

Premijerno emitovano 21.05.1967, Redakcija dokumentarno-feljtonističkog programa