Dosije našeg vremena 1957.

Građani Jugoslavije 1957. godine živeli su mirno. Privreda je beležila veliki rast, održan je i Prvi kongres radničkih saveta, kao dobar rezultat samoupravljanja koji je postao sistem življenja. U svetu je lansiran prvi veštački Zemljin satelit, sovjetski „Sputnjik“, označavajući početak nove vasionske ere.

U okolini Vranjske Banje s proleća 1957. počela je berba prvog paradajza uzgajanog u stakleniku. Gradi se kanal Dunav-Tisa-Dunav i počinje elektrifikacija sela. Jugoslovenski vojnici vratili su se iz mirovne misije OUN na Sinaju. U Beogradu je sagrađena prva desetospratnica, otvoreni su Dvorana Doma sindikata i hotel „Metropol". U Jugoslaviji su boravile značajne kulturne ličnosti iz sveta i tadašnji politički lideri. U Parizu je umro Moša Pijade...

Ovo je samo mali deo brojnih društvenih, političkih i ekonomskih događaja koji su se zbili pre 62 godine. Uživajte u putovanju u prošlost zahvaljujući ovom serijalu, svojevrsnom televizijskom udžbeniku istorije.

Urednik Svetolik Mitić, reditelj Zoran Predić