Lično viđenje-Radivoje Kašanin

Milan Vlajčić je 1979. godine snimio intervju sa Radivojem Kašaninom, čuvenim srpskim matematičarem i akademikom.

Radivoje Kašanin rođen je 3. juna 1892. godine , a umro 30.10.1989. godine. Matematiku i astronomiju studirao je u Beču, Budimpešti, Zagrebu, a posle Prvog svetskog rata nastavio je univerzitetske studije u Parizu, na Sorboni. Objavio je 28 naučnih i stručnih radova . Napisao je "Višu matematiku" koja je mnogim generacijama studenata služila kao neizbežan udžbenik. Bio je izuzetan predavač i mentor mnogih doktoranada. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja.