Tamburica fest

Svetski tamburaški festival "Tamburica fest" održava se u Novom Sadu kao trodnevna manifestacija sa jedinstvenom koncepcijom i kulturnom misijom afirmisanja tamburaške muzike i tamburice kao instrumenta. Zvonko Bogdan održao je solistički koncert u okviru ovog festivala.

Proizvedeno 2018. godine