Beogradsko blago-Muzički instrumenti

Zbirka muzičkih instrumenata je samo jedna od 22 zbirke Muzeja nauke i tehnike, a većina od 40 vrednih eksponata - instrumenata, muzičkih kutija i automata dobijena je na poklon.

Posebno vredan predmet u ovoj zbirci je muzički automat - orkestrion „Klepetař" Prague koji je kao poklon Radio-televizije Beograd u Muzej stigao 1990. godine.

Veoma omiljeni i rasprostranjeni u 19. veku, orkestrioni, starinska verzija džuboksa, često veličine velikog ormara, počeli su da se proizvode još u 18. veku. Obično su se nalazili na mestima na kojima se okupljalo mnogo ljudi, kao što su klizališta, železničke stanice i kafane.

Na velikim valjcima se nalazilo od tri do šest melodija, ali veličina nosača zvuka nije bila proporcionalna dužini melodije, pa su najveći valjci nosili kompozicije koje nisu bile duže od dva minuta.

Muzički kabinet - orkestrion - piano sa valjcima, proizvela je radionica „Klepetař" u Pragu, oko 1860. godine. U Evropi postoji još samo jedan automat izgrađen u ovoj radionici, i to nešto mlađi. Napravljen je od drveta u stilu „Alt Deutsch", obložen hrastovim furnirom, ukrašen duborezom na vratima i stubovima sa floralnim motivima i ima dva valjka sa muzičkim zapisom.

Urednica i autorka emisije je Nevena Milić.