Znanje imanje- 8.5.2022.

Na putu da postanemo svesna planeta, obilazimo naše pašnjake, livade, oranice, reke i šume. Samo odgovorno gazdovanje ovim resursima, može da donese dobro i čoveku i prirodi.

Podaci naših i stručnjaka Ujedinjenih nacija upozoravaju da je vreme za tri E: ekologiju, etiku i ekonomiju. Zato u ovom izdanju Znanja imanja govore:

Tibor Berze stočar, odgajivač tovne rase šarole. Želi da vrati život salašima i podržava kampanju da obogatimo pašnjake.
Porodica Ander iz Čantavira, proizvode mak na 100 ha. Biljka nije zahtevna, korisna je i čaura, a 90 posto naših potreba uvozimo.
Aleksandar Janković i Marija Nikolić ekonomista i turizmolog, Beograd su zamenili za Markov potok podno Rtnja. Uče od prirode da rade i grade.
Popovići u zelenom zalivu NP „Đerdap", neguju principe domaće hrane - tradicionalne proizvode dobrih domaćina nude gostima celog sveta.

Urednica: Jasmina Nikitović Stojičić