Put u budućnost, u potrazi za razlogom slike-Osma emisija

Dokumentarni narativ "Put u budućnost", vodi nas na putovanje kroz istoriju likovne umetnosti na našim prostorima od 1950-tih do početka 1970-tih godina.

Centralna tema narativa nastupa sa pozicije da je i u HH veku svaki značajan umetnički akt - akt pobune. Između opservacije likovnih vrednosti serija nastoji da otkrije uzroke i ishodišta takve pobune kod nas.

Koristeći se neobičnom dramaturgijom, serija istražuje uzroke, posledice, povode, dešavanja, motive, inspiracije, umetničke pravce, likovne umetnike i njihova dela.

Autor: Boris Miljković