Putu budućnost, u potrazi za razlogom slike-Mediala

Dokumentarni narativ Put u budućnost vodi nas na putovanje kroz istoriju likovne umetnosti na našim prostorima od 1950-ih do početka 1970-ih godina.

Centralna tema narativa nastupa sa pozicije da je u HH veku svaki značajan umetnički akt - akt pobune. Između opservacije likovnih vrednosti serija nastoji da otkrije uzroke i ishodišta takve pobune kod nas. Koristeći se neobičnom dramaturgijom, serija istražuje uzroke, posledice, povode, dešavanja, motive, inspiracije, umetničke pravce, likovne umetnike i njihova dela.

 

Put u budućnost realizovala je mlada i darovita ekipa producenata, montažera, snimatelja, realizatora, dizajnera, art direktora, dramaturga, a narativ je sniman modernom tehnologijom.

Glavni i odgovorni urednik Kulturno-obrazovnog programa: Nebojša Bradić
Autor/poznavalac prilika: Boris Miljković
Doktor No: Tanasije Uzunović
Istoričar umetnosti: Oliver Tomić
Gđica Trivija: Milica Sužnjević