Velikani - Vladimir Jovanović (1833-1922)

Ministar finansija i radio na buđenju srpske nacionalne ideje...

Vladimir Jovanović je bio jedan od osnivača i glavni ideolog Ujedinjene omladine srpske. Ovo udruženje osnovano je radi buđenja srpske nacionalne ideje. Zato se sukobio sa knezom Mihailom. Bio je prvi Srbin koji je svom sinu dao ime Slobodan, a ćerki Pravda. Ruse je optuživao da su „jednom rukom pomagali, a drugom kočili Prvi srpski ustanak". Nije krio da ne voli ni druge velike sile. Uočio je da postoje, pored vidljivih, nevidljive državne granice. 

Postao je ministar finansija u vladi čiji je zadatak bio oslobodilački rat protiv Turaka. Izabran je za predsednika Srpskog učenog društva, ali nije biran u Srpsku akademiju nauka, kada je formirana 1886. godine. Posle abdikacije kralja Milana postao je i dugogodišnji član Državnog saveta. Predvideo je današnje Ujedinjene nacije, kao  novo društvo naroda, u kome će se svi narodi jednakopravno za mir boriti.
Umro je u Beogradu dočekavši svoj ideal - ujedinjeno Srpstvo...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović
Reditelj Ivan Popović