Velikani-Živojin Mišić

U oba oslobodilačka rata protiv Turaka, Živojin Mišić je stekao dragocena ratna iskustva. Posle Majskog prevrata, oficiri zaverenici su ga udaljili iz vojske. Reaktiviran je i postavljen za zamenika Radomira Putnika, načelnika štaba Vrhovne komande.

Na predlog filozofa Branislava Petronijevića, vojvoda Mišić postaje počasni doktor filozofije. Iz bolesničke postelje, iz koje više neće ustati, vojvoda je zahvalio sledećim rečima: „Izbor za počasnog doktora filozofije utvrđuje me u mome uverenju da sam u životu težio onim idealima koje je i filozofija postavila za svoj cilj..."