One su pomerale granice-Jelena Dimitrijević

Činjenica je da su žene u Srbiji tek polovinom 18. veka dobile pravo da mogu slobodno da dolaze u crkvu, da pre Dositeja Obradovića nisu smele da pohađaju školu, da su za romantičare bile samo ljubavnice, a tek za vreme nacionalnog pokreta, nacionalne vaspitateljke.

Neverovatna, a zaboravljena književnica Jelena J. Dimitrijević (1862-1946) koja je svoju borbu naspram svih započela odmah posle povlačenja Turaka iz Srbije.