Sasvim prirodno-Drvodelje

Važno je da održimo kontakt sa prirodom, pa čak i kroz predmete koji nas okružuju ili koje svakodnevno upotrebljavamo.

Prirodni materijali kao što je drvo prijaju nam zbog svog mirisa, teksture, karaktera. Još ako su tim komadom drveta baratale ruke veštog majstora, onda su to predmeti koji imaju i dušu i koje ni jedna industrija ne može da proizvede.

Pogledajte priču o tri različita majstora koji od drveta prave lule, čuture, kanue, držalje za sekire, itd. 

Autor i urednik: Jovan Memedović