Građanin-11.6.2021.

Serijal „Građanin“ je posvećen životu nacionalnih manjina u Srbiji.

Uživajte u lepotama istoka Srbije i upoznajte vlašku zajednicu, njenu kulturu, istoriju i običaje.