Kvadratura kruga-Knjigovezac Ljubomir Turukalo

Knjige koje je svojom rukom radio Ljubomir Turukalo, knjigovezac iz Novog Sada, danas se nalaze kod vaseljenskog, ruskog, srpskog i rumunskog patrijarha, ali i kod pape u Rimu.

Njegove knjige uvezane su u vegetabilnu kožu, a telo knjiga presvučeno je zlatom, koje nema samo dekorativnu već i zaštitnu ulogu jer je zlato antibaktericidno i štiti knjige od bakterija, gljivica i propadanja.

Turukalo je knjigovezački zanat uzdigao na nivo umetnosti i gotovo svaka knjiga izašla iz njegovih ruku je unikat. Za mnoge od njih dobio je prestižne nagrade za dizajn.

Druga priča u ovom izdanju Kvadrature kruga govori o Sarajevskoj hagadi, najskupljoj knjizi na svetu, o njenom putu sa Sefardima, od Španije preko Italije do Sarajeva, o sudbini koju je vekovima zajedno delila sa jevrejskim narodom.

Malo je ljudi u svetu koji su videli originalnu Sarajevsku hagadu, a još je manje onih koji su je imali u svojim rukama. Kvadratura kruga vas upoznaje sa čovekom koji je prelistao svaku stranice te hagade i usput ih fotografisao.

Urednik i autor: Branko Stanković