Građanin-4.6.2021.

Serijal „Građanin“ je posvećen životu nacionalnih manjina u Srbiji.

Vlaška nacionalna manjina i lepote Homolja na istoku Srbije, tema su ove emisije.