Kvadratura kruga- Kuvarica Buda Mladenović

Pre devet godina u „Kvadraturi kruga" ste upoznali Budu Mladenović, kuvaricu u hotelu „Sopoćani" kod Novog Pazara, koja je tada imala 77 godina i više od sto godina radnog staža jer je decenijama radila u dve, a ponekad i u tri smene.

Buda je i heroj i žrtva jer je ceo svoj život posvetila radu i hotelu u kome i radi i živi. Ekipa Kvadrature kruga nedavno je ponovo posetila Budu. Ona danas ima 85 godina i 120 godina radnog staža. Zatekli smo je na nogama, u istom prostoru u kome već decenijama radi istim tempom od jutra do ponoći i još uvek uspeva da svakog dana pripremi hranu za oko sto ljudi.

Urednik emisije: Branko Stanković