Istorija Niša- U Otomanskom carstvu 1.deo

Niš su srpski velikaši smatrali neosvojivim. Te sudbonosne 1386. bio je veća i bolja fortifikacija, čak i od prestonog Kruševca. Međutim, to nije pomoglo njegovim braniocima. Uprkos hrabrom i srčanom otporu, grad je pao posle opsade duge dvadeset pet dana.

Pad Niša bio je veliki udarac za Kneza Lazara Hrebeljanovića ali i jasan znak da je osmanlijska vojna akcija širih razmera i da je cilj osvajača dolazak na granice sa Ugarskom...