Monotematska emisija-Pad Čaušeskua

Ekipa RTS je 2019, kada se navršilo 30 godina od kada je svrgnut i pogubljen rumunsku komunistički voža Nikolae Čaušesku, razgovala sa nekim od ključnih aktera događaja u decembru 1989. godine.

Kako je pao Čaušesku, ko ga je izdao i ko je zakasnio da ga izda, ko je organizovao "suđenje" u improvizovanoj sudnici u jednoj kasarni u Trgovištu, kakva je uloga Moskve, a kakva tadašnje Jugoslavije?

Autor filma Miloš Milić